API Ürünleri

0

ASOS Traffic Product (1.0.0)(11 API'ler dahil edildi)

Trafik ürününün entegrasyonunda kullanılacak servisler;

  1. asosGetPolicyAssetDetailsForAw
  2. asosGetVehicleMakeDetails
  3. asosCreateProposal
  4. asosIssuePolicyFromProposal
  5. asosGetDocumentPDFForAw